fbpx

współczynnik korekcyjny laf Współczynniki
korekcyjne LAF
Współczynniki
korekcyjne LAF

Współczynniki korekcyjne LAF

Współczynniki LAF, czyli współczynniki redukcyjne położenia mieszkania, są bardzo istotnym elementem przy rozliczaniu kosztów ogrzewania budynków wielorodzinnych. Położenie mieszkania ma bardzo duże znaczenie przy ogrzewaniu. Współczynniki korekcyjne LAF pomagają sprawiedliwie dzielić koszty między mieszkańców bloków i innych budynków wielorodzinnych.

Dlaczego wyliczamy współczynnik korekcyjny LAF?

Łatwo sobie wyobrazić, że koszty ogrzewania mieszkania znajdującego się przykładowo na parterze będą diametralnie różne od kosztów ogrzewania mieszkania w środku bloku otoczonego kilkoma innymi. Mieszkania położone w „środku” mogą praktycznie nie potrzebować dodatkowego ciepła, ponieważ sąsiednie mieszkania zapewnią im odpowiednią temperaturę. Czy da się więc sprawiedliwie podzielić opłaty za ogrzewanie? Tu z pomocą przychodzą współczynniki korekcyjne LAF.

Co to jest współczynnik LAF?

Współczynniki LAF to nic innego jak liczby przypisane każdemu mieszkaniu w budynku. Uwzględniają one jego położenie w budynku. Mieszkania narożne, szczytowe i sąsiadujące z pomieszczeniami nieogrzewanymi zazwyczaj mają większe straty ciepła.

Jak działają współczynniki korekcyjne LAF?

Przy rozliczaniu kosztów ogrzewania odczytane wartości z podzielników kosztów ciepła albo ciepłomierzy w mieszkaniach mnoży się przez ich współczynniki LAF. Dzięki temu możliwy jest sprawiedliwy podział kosztów między wszystkich mieszkańców budynku.

Szukasz firmy, która wylicza współczynniki LAF?
Zadzwoń do nas!

Co jest potrzebne do wyliczenia współczynników wyrównawczych?

 • Szczegółowe dane techniczne lokali, w tym powierzchnie użytkowe (najlepiej w formacie Excel). Bez danych osobowych właścicieli/użytkowników.
 • Rzuty pięter z zaznaczonymi lokalami, uwzględniając ich wymiary, połączenia i podziały. Dodatkowo, informacje o ogrzewaniu i sposobie użytkowania części wspólnych, wraz z wartością temperatury obliczeniowej w tych pomieszczeniach.
 • Przekroje pionowe i widoki elewacji budynku.
 • Opis konstrukcji przegród budowlanych (ścian, stropów, dachów itp.) – z jakich materiałów i warstw są one wykonane.
 • Dokumentacja termomodernizacji, zawierająca informacje o grubościach i parametrach izolacji.
 • Dokumentacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) – rzuty kondygnacji z numerami pionów i ich rozwinięcia ze średnicami.
 • Faktury za ogrzewanie lub nośnik energii (gaz, węgiel itp.), energię elektryczną (jeśli dotyczy ogrzewania) za ostatnie 12 miesięcy (rok kalendarzowy lub 12 miesięcy wstecz). Służą one do weryfikacji obliczeń cieplnych budynku.

Dodatkowo:

Przed rozpoczęciem prac wymagana jest dokumentacja fotograficzna obiektu. Dostarczenie kompletu dokumentów ułatwia i przyspiesza proces obliczeń. W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kto ustala współczynniki LAF?

Obowiązek wyliczenia współczynników korekcyjnych LAF spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków wielorodzinnych. Nie ma jednej konkretnej instytucji, która ustalałaby współczynniki LAF. Właściciel, opierając się na metodzie uproszczonej, może wyznaczyć współczynniki LAF lub zlecić to zadanie firmie, która posiada niezbędne kompetencję do przygotowania dokładnych wyliczeń. Nasi specjaliści wyznaczają współczynniki LAF na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu potrafią przygotować dokładne obliczenia, uwzględniające specyfikę danego budynku.

Metoda obliczeniowa współczynników LAF

Metoda obliczeniowa współczynników LAF opiera się na precyzyjnej analizie strat ciepła w każdym lokalu, uwzględniając szereg czynników:

 1. Położenie lokalu w budynku:
  • narożne, szczytowe, wewnętrzne
 2. Budowa i rodzaj przegród:
  • ściany, stropy, okna, drzwi
  • materiały, z jakich wykonane są przegrody
  • grubość izolacji
 3. Czynniki zewnętrzne:
  • strefa klimatyczna
  • usytuowanie względem stron świata
  • osłonięcie budynku przez inne obiekty
 4. Charakterystyka techniczna lokalu:
  • powierzchnia użytkowa
  • kubatura
  • stan techniczny
  • rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej
 5. Straty ciepła:
  • do sąsiednich lokali
  • do klatek schodowych

Początek analizy polega na wyznaczeniu wskaźnika strat ciepła dla każdego lokalu. Należy obliczyć zapotrzebowania na ciepło dla każdego lokalu. Kolejnym krokiem jest określenie “najcieplejszego” mieszkania. Jest to po prostu lokal o najmniejszym jednostkowym zapotrzebowaniu na ciepło. Dopiero wtedy następuje wyliczenie współczynnika LAF dla każdego lokalu. Należy podzielić wskaźnik strat ciepła “najcieplejszego” mieszkania przez wskaźniki strat ciepła pozostałych lokali.

Każdy lokal w budynku otrzymuje indywidualny współczynnik LAF, odzwierciedlający jego rzeczywiste straty ciepła.

wyniki bilansu cieplnego - współczynnik LAF

Zalety metody obliczeniowej:

 • Wysoka dokładność i precyzja
 • Szczegółowe uwzględnienie specyfiki każdego lokalu
 • Sprawiedliwy rozkład kosztów ogrzewania
 • Możliwość identyfikacji miejsc o nadmiernych stratach ciepła i podjęcia działań termomodernizacyjnych

Metoda obliczeniowa jest bardziej skomplikowana niż metoda tabelaryczna, ale zapewnia znacznie lepsze rezultaty.

Jaki jest koszt opracowania współczynników korekcyjnych LAF?

Koszt opracowania współczynników LAF zależy od bardzo wielu czynników. Wpływ na cenę mają takie elementy, jak:
– wielkość i złożoność budynku
– ilość mieszkań
– posiadana dokumentacja

współczynniki korekcyjne

Czy stosowanie współczynników LAF jest obowiązkowe?

Tak, stosowanie współczynników LAF jest obowiązkowe. Dotyczy to budynków wielorodzinnych wyposażonych w centralne ogrzewanie i podzielniki kosztów ciepła lub ciepłomierze. Mówi o tym art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Zarządcy budynków wielorodzinnych mają obowiązek rozliczania kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych zużycia ciepła, zwanych współczynnikami korekcyjnymi LAF.

Ustawa Prawo energetyczne

Tak, jak wspomnieliśmy powyżej, głównym aktem prawnym regulującym kwestie współczynników korygujących w Polsce jest ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2024 poz. 625). Do jej najważniejszych zapisów znajdujących się w art. 45a należą:

 • Ust. 1 nakłada na zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego obowiązek wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale, uwzględniając m.in. współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.
 • Ust. 2 określa również cele stosowania współczynników LAF, takie jak: stymulowanie energooszczędnych zachowań oraz zapewnienie sprawiedliwego rozliczania kosztów ogrzewania.
 • Ust. 9 precyzuje, że współczynniki LAF powinny uwzględniać straty ciepła wynikające z:
  • stanu technicznego budynku,
  • usytuowania lokalu w bryle budynku,
  • powierzchni i rodzaju przegród zewnętrznych,
  • występowania nieszczelności,
  • stanu izolacji termicznej przegród budynku,
  • osłonięcia budynku.
 • Ust. 10 określa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku lub analizy termowizyjnej jako podstawy do wyznaczenia współczynników LAF.
 • Ust. 11 wskazuje na możliwość zastosowania zryczałtowanych wartości współczynników LAF określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Skontaktuj się z nami już dziś!

A my wyliczymy współczynniki
korekcyjne LAF dla Twojego budynku.

  Potwierdzam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności

  Zostaw numer! Oddzwonimy


  lub zadzwoń 502 660 149 !