fbpx

audyt energetyczny przedsiębiorstwa Audyt energetyczny
przedsiębiorstwa
Audyt energetyczny
przedsiębiorstwa

audyt energetyczny przedsiębiorstwa Audyt energetyczny
przedsiębiorstwa
Audyt energetyczny
przedsiębiorstwa

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to opracowanie mające na celu zebranie danych o zużyciu energii w danym przedsiębiorstwie (przynajmniej o 90% jej wykorzystania). Obejmuje on wizję lokalną, zebranie danych, analizę, opracowanie dokumentu audytu przedsiębiorstwa. Audyt ma na celu dostarczenie informacji o faktycznych obszarach zużycia energii i wskazaniu możliwości oszczędności energii w danym przedsiębiorstwie.

Kiedy audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest wymagany?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest wymagany dla dużych firm, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników i

– osiągają roczny obrót netto powyżej 50 milionów euro

lub

– sumę aktywów bilansu przekraczającą 43 miliony euro.

Firmy te muszą przeprowadzać audyt energetyczny swojego przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować możliwości oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej​.

Kto może wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie może być przeprowadzony przez:

 1. Podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorstwa, posiadający odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów.
 2. Eksperta audytowanego przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie jest bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorstwa.

 

Audytor musi mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą, eksploatacją lub montażem urządzeń technicznych lub instalacji, lub ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie energetyki, elektrotechniki, efektywności energetycznej, audytów energetycznych budynków, budownictwa energooszczędnego lub odnawialnych źródeł energii​.

Ile kosztuje audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Koszt audytu energetycznego przedsiębiorstwa zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości lokalizacji Chcesz poznać dokładny kosztu audytu energetycznego w twojej firmie? Skontaktuj się z nami i poproś o wycenę.

Jak często należy wykonywać audyt energetyczny dla firm?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być przeprowadzany w dużych firmach co cztery lata.

audyt energetyczny w firmie
Szukasz firmy, która rzetelnie wykona dla Ciebie audyt energetyczny przedsiębiorstwa?
Zadzwoń do nas, bo zaufało nam już wiele klientów!

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

 1. Pełna wiedza o obszarach zużycia energii w przedsiębiorstwie
 2. Wskazania dotyczące poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
 3. Informacja o potencjalnych finansowych i środowiskowych oszczędnościach wynikających z przeprowadzenia modernizacji.
 4. Wypełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i uniknięcie kary finansowej.

Etapy przeprowadzania audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

Proces rozpoczyna się od planowania, gdzie określane są podstawowe dane, cel i zakres audytu, a także od zabezpieczenia środków finansowych. Następnie zbierane są dane, które obejmują zarówno dane historyczne dotyczące zużycia energii, jak i charakterystykę budynków, instalacji oraz procesów technologicznych. Kolejnym krokiem jest praca w terenie, czyli wizytacja infrastruktury oraz analiza dokumentacji i zachowań dotyczących wykorzystania energii. Na podstawie zebranych informacji dokonuje się analizy, której celem jest określenie możliwości poprawy efektywności energetycznej. Proces kończy się przygotowaniem raportu końcowego oraz wdrożeniem zaleceń​.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa składa się z kilku etapów:

 • Spotkanie otwierające
 • Zbieranie danych o zużyciu energii; wizje lokalne
 • Analiza zebranych materiałów
 • Wykonanie opracowania
 • Przedłożenie gotowego audytu inwestorowi

Podstawa prawna

Regulacje prawne dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstw są zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Ustawa ta nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych co cztery lata. Wymogi te są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, która określa minimalne kryteria dotyczące audytów energetycznych. Przedsiębiorstwa muszą również przechowywać dane związane z audytami przez okres pięciu lat na potrzeby ewentualnych kontroli. Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe, aby uniknąć kar finansowych i spełniać wymogi prawa.

Audyt przedsiębiorstwa dla firm a systemy zarządzania energią

Firmy posiadające wdrożony system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 mogą być zwolnione z obowiązku regularnych audytów energetycznych przedsiębiorstwa, pod warunkiem że system ten obejmuje audyt energetyczny. System zarządzania energią ISO 50001 pomaga firmom systematycznie poprawiać efektywność energetyczną poprzez wprowadzenie polityki zarządzania energią, celów energetycznych oraz planów działania. Przedsiębiorstwa mogą również stosować systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami EMAS, które także zawierają elementy audytu energetycznego. Wdrożenie takich systemów nie tylko pomaga spełnić wymogi prawne, ale również przyczynia się do długoterminowych oszczędności i poprawy wydajności energetycznej.

audyt energetyczny przedsiębiorstw

Jak poprawić efektywność energetyczną w firmie – przykłady

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa pozwala zidentyfikować konkretne działania, które mogą poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Przykłady takich działań obejmują modernizację oświetlenia na energooszczędne, izolację budynków w celu zmniejszenia strat ciepła, optymalizację procesów technologicznych oraz instalację bardziej efektywnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Inwestycje w te obszary mogą prowadzić do znacznych oszczędności energii oraz redukcji kosztów operacyjnych. Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą wprowadzać systemy odzyskiwania ciepła i energii, co dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną​.

Wykonaliśmy ponad 1200 audytów energetycznych

1200
+

Kary za brak przeprowadzenia audytu

Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie zgodnie z przepisami, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może nałożyć karę finansową na przedsiębiorstwo. Wysokość kary może wynosić do 5% rocznego przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Wykonaj audyt w swoim przedsiębiorstwie

Zadbaj o przyszłość swojej firmy już dziś! Przeprowadzenie audytu w firmie to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także realna szansa na znaczną redukcję kosztów operacyjnych i poprawę efektywności energetycznej. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z audytu i jak możemy pomóc w jego realizacji.

Skontaktuj się z nami już dziś!

A my wykonamy dla Ciebie kompleksowy
audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

  Potwierdzam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności

  Zostaw numer! Oddzwonimy


  lub zadzwoń 502 660 149 !