fbpx

Kompleksowy
audyt energetyczny
Kompleksowy
audyt energetyczny

Kompleksowy
audyt energetyczny
Kompleksowy
audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki oraz procesy technologiczne, ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i rurociągach przesyłowych, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie w źródłach ciepła.

Audyt energetyczny umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych.

Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

Metodologia wykonywania audytu energetycznego została w  określona w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt obiektów budowlanych można podzielić na następujące etapy:

  • analiza aktualnego stanu budynku,
  • weryfikacja przyjętych parametrów,
  • przegląd możliwych usprawnień wraz z określeniem kosztów ich realizacji,
  • obliczenie oszczędności wynikających z usprawnień,
  • analiza ekonomiczna opłacalności.

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Źródła dofinansowania:

  • Program CZYSTE POWIETRZE
  • Premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów – Wysokość premii to maksymalnie 20% wykorzystanego kredytu. Nie może ona wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i 2-krotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego,
  • Regionalne Programy Operacyjne – m.in. działania 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  i mieszkaniowym na lata 2014-2020,
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skontaktuj się z nami już dziś!

A my wykonamy dla Ciebie kompleksowy
audyt energetyczny.

Zostaw numer! Oddzwonimy


lub zadzwoń 694 115 676!