Kompleksowy
audyt energetyczny
Kompleksowy
audyt energetyczny

Kompleksowy
audyt energetyczny
Kompleksowy
audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Wykonujemy audyty energetyczne do wszystkich programów, m.in.  STOP SMOG, CZYSTE POWIERZE.

Audyt Energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki oraz procesy technologiczne, ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i rurociągach przesyłowych, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie w źródłach ciepła.

Audyt energetyczny umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych.

Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

Metodologia wykonywania audytu energetycznego została w  określona w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt obiektów budowlanych można podzielić na następujące etapy:

  • analiza aktualnego stanu budynku,
  • weryfikacja przyjętych parametrów,
  • przegląd możliwych usprawnień wraz z określeniem kosztów ich realizacji,
  • obliczenie oszczędności wynikających z usprawnień,
  • analiza ekonomiczna opłacalności.

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Źródła dofinansowania:

  • Program CZYSTE POWIETRZE. Wykonanie audytu energetycznego gwarantuje spełnienie wymagań określonych w regulaminie Programu Czyste Powietrze. Ponadto poniesiony przez Państwa koszt za wykonanie audytu energetycznego jest wliczany w zakres dofinansowania i zwracany w ramach przyznanej dotacji w 100%. Nabór jest ciągły oraz ogólnokrajowy.
  • Program STOP SMOG obejmuje zakresem: wymianę lub likwidację urządzeń l grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych, termomodernizację, podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektroenergetycznej, instalację OZE. Nabór wniosków do programu będzie trwał od 19 kwietnia do 30 czerwca 2022 dla mieszkańców Krakowa.
  • Premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów – Wysokość premii to maksymalnie 20% wykorzystanego kredytu. Nie może ona wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i 2-krotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego,
  • Regionalne Programy Operacyjne – m.in. działania 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  i mieszkaniowym na lata 2014-2020,
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skontaktuj się z nami już dziś!

A my wykonamy dla Ciebie kompleksowy
audyt energetyczny.

Zostaw numer! Oddzwonimy


lub zadzwoń 502 660 149 !